Razpored izmer

Izmere izvajamo po dogovoru, na področju celotne Slovenije. Za lažjo orientacijo objavljamo že potrjene izmere po regijah:

TOREK, 9.4.2019 - ŠTAJERSKA