Razpored izmer

Izmere izvajamo po dogovoru, na področju celotne Slovenije. Za lažjo orientacijo objavljamo že potrjene izmere po regijah:

sobota, 22.02.2020 - ŠTAJERSKA IN PREKMURJE