Razpored izmer

Izmere izvajamo po dogovoru, na področju celotne Slovenije. Za lažjo orientacijo objavljamo že potrjene izmere po regijah:

SREDA, 29.5.2019 - ŠTAJERSKA