Razpored izmer

Izmere izvajamo po dogovoru, na področju celotne Slovenije. Za lažjo orientacijo objavljamo že potrjene izmere po regijah:

TOREK, 07.07.20 - ŠTAJERSKA (CELJE, MARIBOR)