Razpored izmer

Izmere izvajamo po dogovoru, na področju celotne Slovenije. Objavljamo že potrjene izmere glede na regijo:

 TOREK 15.02.22.  - ŠTAJERSKA, PREKMURJE