Razpored izmer

Izmere izvajamo po dogovoru na področju celotne Slovenije.